Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Uluslararası Atılım: Şili, Norveç ve Kanada’dan gelen yeni Öğretim Üyeleri göreve başladı.

Biyolojik sistemler ve olaylar hakkında toplanan bilgilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi, moleküler biyoloji ve genetik ile birlikte biyokimya, kimya ve tıp ile bilişim bilimleri, matematik ve istatistiğin entegrasyonunun sonucu doğan yeni ve interdisipliner bir bilim dalı olan biyoinformatik sayesinde mümkündür. Biyoinformatik, biyolojik problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılması esasına dayanmaktadır ve biyolojik olayların moleküler düzeyde açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Biyoinformatik, biyolojik bilgilerin yaratılması ve saklanması için veritabanlarının oluşturulmasıdır. İstatistiksel verileri kullanarak biyolojik sistemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve bu modellerin biyoteknolojide kullanımı da giderek büyük önem kazanmaktadır. Biyoinformatik çalışmalar aşağıda belirtilen 3 alan üzerinde yoğunlaşmaktadır: biyoinformatik ve işlemsel biyoloji; genetik ve genomik; sistem biyolojisi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak, bölümümüzün hem bilimsel gelişimi hem de öğrencilerimizin yurtdışına entegrasyonu ve iş olanaklarının geliştirilmesi açısından, Biyoinformatik alanında çalışmaların başlatılması en önemli hedeflerimizden birisidir.

Moleküler mikrobiyoloji, mikroorganizma genetiği ve mikrobiyal teknolojiler, moleküler biyoloji ve genetiğin son yıllarda öne çıkan bir diğer önemli çalışma konusunu oluşturmaktadır. Biyoteknolojik süreçlerde, gen klonlama çalışmalarında, genetik mühendisliği uygulamalarında aracı olarak kullanılan yararlı mikroorganizmaların yanı sıra, hastalıklara, zehirlenmelere, alerjilere yol açan zararlı mikroorganizmalar da bulunmaktadır. Gıdalarımızda ve çevremizde kirliliğe yol açan mikroorganizmaların moleküler tekniklerle tespiti ve tecridi, gıda ve çevre güvenliği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz, özellikle hayvansal gıdalardaki (balık, kümes hayvanları, büyük/küçükbaş hayvanlardan elde edilen ürünler) patojenlerin tanımlanması konusunda bir Avrupa Birliği projesine (Horizon 2020) dahil olma hazırlığındadır.

Hücresel metabolik ve patolojik süreçlerin aydınlatılması, genlerin ürünü olan proteinlerin yapılarının, fonksiyonlarının ve regülasyonlarının anlaşılmasına bağlıdır. Özellikle hayvan hücre kültürü sistemlerinde yürütülen genomik ve proteomik analizler, klinik araştırmalar öncesinde çok değerli veriler sağlamakta, ilaç geliştirme çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bölümümüzde BAP ve TÜBİTAK projeleriyle, donanımlı bir hayvan hücre kültürü laboratuvarı kurulmuş ve hücre kültürü çalışmalarına başlanmıştır. Laboratuvarlarımız çeşitli biyolojik kaynaklardan (insan, hayvan, bitki ve mikroorganizma) elde edilen materyallerde stres proteinleri ve oksidatif protein hasarlarına ilişkin proteom analizleri konusunda referans bir birim olma çabası içindedir.

YABANCI UYRUKLU YENİ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

 

Assist. Prof. Dr. Andres OctavioAravena Duarte

Matematik Mühendisliği alanında lisans eğitimi almış olan Dr. Andres Octavio Aravena Duarte, Matematiksel Modelleme programında yürüttüğü Doktora çalışmalarını Informatics at University Rennes I/Fransa’da tamamlamıştır. Mikroorganizmalarda önemli bileşiklerinin belirlenmesi için oligonükleotid mikro-array tasarımı; Wnt/b-Catenin sinyal yolağında rol alan Kalsiyum/Kalmodulin genlerinin belirlenmesi; insan genomunda CART metodu kullanılarak Wnt/b-Catenin genlerinin tanımlanması; Salmo salar ve Oncorhynchus mykiss’de SalmoDB biyoinformatik kaynağının oluşturulması; Düzenleyici ağların modellenmesi konularında yayınları bulunmaktadır. Uluslararası 1 projede yürütücü ve 3 projede de yardımcı araştırıcı olarak çalışmış olan Aravena, yazılım konusunda patentlere sahiptir.   Dr. Andres Aravena, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Bölümümüzün biyoinformatik alanındaki bilimsel ve eğitsel faaliyetlerini ileriye taşıyabilmek, uluslararası proje hazırlıklarına katkıda bulunmak ve İngilizce eğitim programlarımızda ders vermek üzere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

 

Assist. Prof. Dr. Terje Marken Steinum

Biyoloji alanında lisans eğitimi almış olan Dr. Terje Marken Steinum, Doktora eğitimini Norwegian School of Veterinary Science/Norveç’te tamamlamıştır. 12 yıldır Norveç’ te ulusal ve uluslararası referans laboratuvarları olarak kabul edilen, gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları konusunda teknik ve bilimsel destek sağlayan “The Norwegian School of Veterinary Science” ve “The National Veterinary Institute” gibi saygın kurumlarda iş tecrübesine sahip Dr. Terje M. Steinum, özellikle mikroorganizmaların tanımlanması ve PFGE (“pulse-field gel electrophoresis”), ERIC-PCR (“Enterobacterial Repetitive Consensus Polymerase Chain Reaction), REP (“Repetitive element”)-PCR, RAPD (“Random Amplified Polymorphic DNA”), MLST (“Multilocus Sequence Typing”), MLSA (“Multilocus Sequence Analysis”), MLVA (“Multiple-Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis”), dizileme (Sequencing”), yeni nesil dizileme (“Next Generation Sequencing”),  ISH (in situ hibridizasyon), DGGE (“Denaturing Gradient Gel Electrophoresis”) teknikleri konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda gen regülasyonu, dizileme analizleri/biyoinformatik, biyoistatistik ve filogenetik konularında deneyimi bulunmaktadır. Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) üyesidir ve örgütün sağladığı destek ve programlardan yararlanmaktadır.  Ayrıca Avrupa Birliği projelerine katılım ve yeni proje üretme girişimleri vardır. Dr. Terje M. Steinum, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde moleküler mikrobiyoloji alanındaki araştırma potansiyelini artırmak, uluslararası proje hazırlıklarına katkıda bulunmak ve İngilizce eğitim programlarımızda ders vermek üzere 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

Assist. Prof. Dr. Wance Firdaus

Biyoloji alanında lisans eğitimi almış olan Dr. Wance Juliavan Firdaus, Doktora eğitimini University Lyon/Fransa’da tamamlamıştır. University of Innsbruck, Dept. of Medical Genetics (Avusturya); University of Paris 7, Dept. of Cell Biology (Fransa); University Lyon 1 (Fransa); University of Toronto, Dept. of Cell Biology (Kanada); National Research Council of Canada (Kanada); Johns Hopkins University, School of Medicine (ABD); University Lille2, Dept. of  Pharmacology, Neurodegenerative Disease Group (Fransa) gibi uluslararası saygınlığı çok yüksek kurumlarda araştırmacı ve eğitmen olarak çalışmıştır.

Dr. Wance Juliavan Firdaus, oksidatif stresle ilişkili kanser, ateroskleroz, Huntington, Parkinson, Alzheimer vb. hastalıkların mekanizmalarının aydınlatılması, tanı ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi için temel bilimsel araştırmalar yürütmek ve kök hücre çalışmalarını başlatmak, EC (European Comission) , EMBO (European Molecular Biology Organization) ve WHO (World Health Organization) destekli projeler geliştirmek ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

30/09/2014
4957 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00