Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Semineri : “Sacchoromyces cerevisiae genomunda Z-DNA oluşumları ve BIT (bridge induced translocation) tekniği ile olan ilişkisi”

Konu: Sacchoromyces cerevisiae  genomunda Z-DNA oluşumları ve BIT   (bridge induced translocation) tekniği   ile olan ilişkisi

Konuşmacı : Doç. Dr. Ercan ARICAN

Tarih: 8 Mayıs 2015

Saat: 13:30

Yer: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi MBG II

04/05/2015
1466 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00