Bölüm Başkanının Mesajı

Moleküler biyoloji, son 15-20 yıl içinde temel bilimlerde kaydedilen baş döndürücü gelişmelerin bir sonucu olarak biyolojinin güncel ve modern bir yüzü olarak ortaya çıkmıştır. Temelini biyoloji, kimya ve fizikten alan, gelişimini genetik, omik teknolojiler (genomik, proteomik, metabolomik vb.) ve biyoinformatik ile sürdüren moleküler biyoloji ve genetik bugün artık, bu alandaki bilgi birikiminin olağanüstü boyutlara ulaşması ve biyolojinin sınırlarını aşarak tıp, eczacılık, ziraat, veterinerlik ve mühendislik gibi uygulamalı alanlarla etkileşmesi sonucunda bağımsız bir disiplinlerarası bilim dalı olarak yoluna devam etmektedir. Canlıları oluşturan biyomolekülleri ve nasıl işlediklerini araştıran, yaşamın sırrını ortaya koymaya çalışan, biyolojik sistemlerde ürettiği bilgileri ürüne veya hizmete dönüştürerek biyoteknolojiyi geliştiren moleküler biyoloji ve genetik, hiç şüphesiz dünyamızın geleceğini etkileyecek en önemli temel bilim dallarından biri olacaktır.

Bu dinamik bilim dalında öğrenim görmek ve moleküler biyoloji ve genetiğin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen gençlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, Dünyanın ve Ülkemizin “iyi yetişmiş moleküler biyolog” gereksinimini karşılayacak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin kurulması, saygın Üniversitelerin hedefleri arasında yer almıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarının sayısı her geçen gün artmaktadır.  Bugün 13’ü Devlet, 13’ü Vakıf Üniversitesi olmak üzere 26 Türk Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi çağın gereğini fark ederek, 2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kurmuştur. Şu anda 3 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 10 Araştırma Görevlisi, 2 Biyolog ve 2 Mühendis ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam eden bölümümüzde, halen 267 lisans, 22 Yüksek Lisans ve 31 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Araştırma konuları, maya biyoteknolojisi ve genomiği, bitki biyoteknolojisi, bitki patolojisi, bitki genomiği, genetiği değiştirilmiş organizmalar, protein biyokimyası, biyoaktif bileşikler, insan hastalıkları ve moleküler tanı gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Gelişmiş araştırma laboratuvarlarında en modern genomik ve proteomik teknikler kullanılarak yürütülen temel araştırmaların yanısıra, çeşitli kurumlarla işbirliği içinde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları yürütülmektedir.

Lisans programında Temel ve Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisine Giriş, Moleküler Biyolojide Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Organik Kimya I-II, Temel Genetik, Biyokimya I-II, Hücre Biyolojisi I-II, Moleküler Genetik I-II, Moleküler Mikrobiyoloji, Biyolojik Katalizörler, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I-II, Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği, Moleküler Evrim gibi zorunlu derslerin yanısıra Bitki Doku Kültürü, Hayvan Doku Kültürü, İnsan Biyolojisi, İnsan Embriyolojisi, Kromozom Biyolojisi, Bilimsel Yazım Tekniği, Bitki Moleküler Biyolojisi, İnsan Genetiği, Virüs Biyolojisi, Arke Biyolojisi, Bitki Genetiği, Gelişim Genetiği, İmmünogenetik, Membran Biyolojisi, Molekül Fiziği, Biyoinformatik, Fermentasyon Teknolojisi, Genomik, Kök Hücre Biyolojisi, Sekonder Metabolitler, Stres Biyolojisi, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Genetik Kaynaklar ve Koruma, Klinik Biyokimya, Maya Biyoteknolojisi, Moleküler Biyoteknoloji, Proteomik ve Metabolomik gibi seçmeli dersler okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz son sınıfta aldıkları Bitirme Projesi kapsamında araştırma projelerine dahil olarak, TÜBİTAK destekli yeni projeler üreterek veya kapsamlı derlemeler hazırlayarak aktif bir öğrenme ortamında bilgilerini pekiştirmekte, yaptıkları stajlarla da mesleki deneyim kazanmaktadırlar.

Lisans mezunlarımızın büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine burslu olarak devam etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki Üniversitelerde Araştırma Görevlisi,  Özel Medikal (tüp bebek, ilaç, genetik tanı vb konularda) ve Kozmetik Şirketlerinde araştırmacı ve TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak görev yapan mezunlarımız vardır.

Bazı öğrencilerimiz ve Araştırma Görevlilerimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanmışlar ve İstanbul Teknokent’te kurdukları biyoteknoloji şirketleri ile ekonomiye katkıda bulunmaya başlamışlardır. Ebittek Biyoteknoloji, Sativa, NGS, HibriGen, Geb, Nisino, İnsitogen ve Levato gibi şirketlerde, bitki ektreleri ve bitki doku kültürü sistemleri, moleküler genetik kitleri, gıda katkı maddeleri, yosunlardan doğal gübre, selülaz enzimi vb. için üretim çalışmaları yürütülmektedir.

Yüksek MF-3 puanı (2012’de en düşük 440, en yüksek 463) ile Bölümümüzü tercih eden öğrenciler, ERASMUS anlaşmalarımız çerçevesinde Ulm (Almanya), Götheburg (İsveç), Roskilde (Danimarka), Corvinus (Macaristan), Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Yunanistan) ve Marie Curie (Polonya) Üniversitesi’nde eğitim fırsatı yakalayabilmekte, Fakültemiz bünyesindeki aktif öğrenci kulüplerine (Genetik Kulübü, Müzik Kulübü, Dans Kulübü, Yazılı ve Görsel Sanatlar Kulübü gibi)  üye olarak, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif roller alabilmekte, böylece bilimi ve hayatı birlikte öğrenebilmektedirler.

Özellikle Fen Fakültesi Genetik Kulübü (İÜGEN) (http://www.istanbul.edu.tr/iugen), üniversite öğrencileri arasında bir marka haline gelmiş ve 10 yıldır düzenlediği Kış Okulları ve Sempozyumlarla 200’e yakın bölüm dışı öğretim üyesini ve sektör çalışanını 4000’in üzerinde öğrenci ile buluşturmayı başarmıştır.

Eğer siz de milyonlarca yıl öncesine ait bir kemik parçasının DNA’sını analiz ederek tarihin sırlarına ışık tutmak, mikroorganizmaları ve bitkileri madde ve enerji üretmek için kullanabilmek, imkansız bebeklerin doğmasını, ölümcül hastaların yaşamasını sağlayacak bilgilere ulaşmak, yeni biyosistemleri insanlığın hizmetine sokmak, bir DNA analizi ile adalete katkıda bulunmak, kısacası canlıların içinde, moleküler dünyada bir yolculuk yaparak tüm sırları açığa çıkarmak istiyor, merakınıza, sabrınıza, iletişiminize, en az bir yabancı dili öğrenme isteğinize ve yeteneğinize güveniyorsanız mutlaka Moleküler Biyoloji ve Genetiği tercih etmelisiniz. Eğer bu yola, 560 yıllık bir Üniversitenin kapısından girerseniz, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde “aranan bir moleküler biyolog” olarak yetiştirileceğinize emin olabilirsiniz.

 

Prof. Dr. Nazlı Arda

İ.Ü. Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı