Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Nazlı ARDA

0212 455 57 00 / 15212

narda@istanbul.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ercan ARICAN

0212 455 57 00 / 15119

earican@istanbul.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. Semian KARAER UZUNER

0212 455 57 00 / 15118

semka@istanbul.edu.tr