Yaz Okulu Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Almalarına Dair Esaslarında Belirtilen Ders Alma Koşulları aşağıya çıkartılmış olup, Fakültemiz muhtelif programların da öğrenim gören öğrencilerin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonunda diğer Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almaları ile ilgili müracaat tarihleri ve Yaz Okulu Komisyon Üyelerinin İnceleme ve Değerlendirme yapma tarihlerinin aşağıda gösterildiği şekilde kabul edilmesine 31.05.2017 Tarihli Fakülte Yönetim Kurulunda Karar verilmiştir.

Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almayı talep eden öğrencilerin, ders alacağı Üniversiteler, ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders almayı talep eden öğrencilerin talepleri, ilgili birim Yönetim Kurulunda değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde onaylanır.

Alınan derslerin Ulusal ya da AKTS kredilerinin Biriminizde okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olması gerekmektedir.

Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olması gerekmektedir.

Alınacak dersler Bir Yaz Döneminde en fazla 10 krediyi (Ulusal) geçemez. Bir Öğrenci, Eğitimi süresince Yaz Okulundan toplamda en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.

Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan FF, FD dersi/dersleri olan Öğrenciler başka Üniversitelerin Yaz Okullarından bu dersi/dersleri alabilir.

Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı dersi/dersleri bulunan Öğrenciler başka Üniversitelerin Yaz Okullarından bu dersi/dersleri alabilir.

Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan koşullu başarılı, DD-DC, harf notuna sahip Öğrenciler Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından notlarını yükseltmek amacı ile bu dersi/dersleri alabilir.

 

İlk Müracaat Tarihi:05.06.2017 Son Müracaat Tarihi:20.06.2017

 

Değerlendirme ve İnceleme Komisyonu Birinci Toplantı Tarihi 13.06.2017

İkinci Toplantı Tarihi:21.06.2017

 

Ön Kayıt ve Kesin Kayıt tarihleri Önce Olan Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Dilekçelerini Komisyonun Birinci Toplantısına Sunulmak üzere 12.06.2017 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Öğrenciler Yaz Okulundan alacakları derslerin içeriklerini ve kredilerini dersi alacakları Fakülteye onaylatarak bir dilekçe ile Öğrenci Büromuza Müracaat edeceklerdir.

NOT: Yaz Okulu Müracaatlarında Öğrencilerin Fakültemizden Dersin Uygunluğu Verilmeden Kesinlikle Ücret Yatırmamaları Gerekmektedir.     

01/06/2017
1744 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu

PK 34134, Vezneciler/İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00