ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu bünyesinde yürütülmekte olan Erasmus Programına 2003/04 öğretim yılında pilot proje ile katılmış olup Nisan 2004′de 2004/05 – 2006/07 dönemi için aldığı 221793-IC-1-2003 -1 – TR- ERASMUS-EUC- 1 sayılı Erasmus Beyannamesiyle 2004/05 öğretim yılından itibaren lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Ağustos 2007′de almış olduğu Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesiyle yürütmekte olduğu diğer değişim programlarına ek olarak

2007-2013 Erasmus III. Döneminde staj değişimine de katılma olanağı elde etmiştir.

Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini öngören ve düzenleyen bir programdır.

Programın amacı, yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak ve Avrupa’nın farklı ülkelerindeki iyi uygulamaları bütün öğrencilerin istifadesine sunmaktır.

Erasmus bir burs programı değildir. Sadece öğrenciye maddi destek sağlayan bir programdır.

Ortak Bulma:

Ortak bulma konusunda üniversitemiz bünyesindeki akademisyenler Avrupa üniversitelerinden tanıdıkları ile bağlantıya geçebilir.

Uluslar arası konferanslarda bu konuda kişisel girişimlerde bulunulabilir.

http://eacea.ec.europa.eu/eei/home.do veya http://eacea.ec.europa.eu/eei/index.jsp sitesinden anlaşma yapılabilecek üniversitelere ulaşılabilir.

Değişimin gerçekleşmesi için taraflardan birinin AB üyesi ülkesi olması gerekmektedir.

Anlaşma nasıl yapılır?

Dr. unvanına sahip her öğretim üyesi anlaşma yapabilir.

http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/ikilianlasma.php linkinden erişilebilen doküman doldurulup karşı taraftan da imzalanması suretiyle anlaşma yapılmış olur.

Erasmus Programları:

Öğrenci Hareketliliği

1) Öğrenim Hareketliliği, 2) Staj Hareketliliği

Personel Hareketliliği

1) Ders Verme Hareketliliği, 2) Personel Eğitimi

IP (Yoğun Programlar) Projesi Fakültemizde 2004 yılından itibaren bu program çerçevesinde gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi değişimi gerçekleştirilmektedir.

Bu programdan yararlanmak isteyen öğrenci ve öğretim üyeleri daha fazla bilgiye İ.Ü. Erasmus Değişim Programı Web Sayfası ’ndan veya Fakültemiz Birim Koordinatörleri ‘nden ulaşabilirler

 

http://everythingistanbul.com