Fen Fakültesi Erasmus Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Fakülte Koordinatörü Doç.Dr. Ayşe Erol ayseerol@istanbul.edu.tr 15015
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Koordinatörleri Doç.Dr. Selçuk Bilir sbilir@istanbul.edu.tr 10296
Yrd.Doç.Dr. İpek Çay ipek@istanbul.edu.tr 10297
Fizik Bölüm Koordinatörleri Doç.Dr. Nevin Kalkan nkalkan@istanbul.edu.tr 15284
Araş.Gör. Gülçin Berköz gberkoz@istanbul.edu.tr 15533
Biyoloji Bölüm Koordinatörleri Doç.Dr. Gülriz Bayçu gulrizb@istanbul.edu.tr 26806
Uzman Istvan Csatari istvan.csatari@istanbul.edu.tr 26850
Matematik Bölüm Koordinatörleri Yard.Doç.Dr. Handan Yıldırım handanyildirim@istanbul.edu.tr 15323
Araş.Gör. Özlem Korucu kozlem@istanbul.edu.tr 15464
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Koordinatörleri Doç.Dr. Ercan Arıcan earican@istanbul.edu.tr 15119
Araş.Gör.Dr. Neslihan Turgut Kara neslihantk@istanbul.edu.tr 15139

 

http://everythingistanbul.com