Staj

Üniversitemiz Senatosunun 23.03.2017 tarihli 20 Nolu Senato Toplantısında 5 nolu karar ile kabul edilen

“İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi” ve “Ekleri” aşağıdaki linklerde verilmektedir.

Staj Yönergesi

EK1- Başvuru Formu

Ek2- Staj Defteri Örneği

 Ek3- Staj Sicil Fişi