İÜ FENETİK KULÜBÜ 2. ETİK ÇALIŞTAYI’NI GERÇEKLEŞTİRDİ

İÜ Fen Fakültesi bünyesinde 2 Haziran 2014’te kurulan İÜ FenEtik Kulubünün etkinliği olan 2. Etik Çalıştayı İÜ Fen Fakültesi Kurul odasında, 10 Mayıs 2016 tarihinde, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti.

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat’ın, Doç. Dr. Tuba Günel’in ve İÜ Fen Etik Kulübü başkanı Ayşenur Baş ‘ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, etik konusunda çalışmalarıyla ünlü Prof. Dr. Ali Yağız Üresin, TFF Futbol Geliştirme Direktörü Prof. Dr.Bülent Bayraktar ve İÜ Fen Fakültesi Fen EtikKulübü Danışman Hocası Doç Dr. Tuba Günel Fn Fakü katkılarıyla gerçekleşti. Üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda bilimsel ve akademik yaşamın temel yapı taşlarından biri olan etik detaylı bir biçimde ele alındı. Öğrencilerin de söz aldığı ve etik hakkında görüşlerini ifade ettiği çalıştay, katılımcıların etik konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

2.Etik Çalıştayı, İÜ Fenetik Kulüp Başkanı Ayşenur Baş’ın, kulübün kuruluş öyküsünü anlatan konuşmasıyla başladı. Kulübün temel amacının insanlara etik kavramını duyurmak, anlatmak, çalıştıkları ve yaşadıkları ortamlardaki ahlaki değerler üzerinde düşündürmek olduğunu vurgulayan konuşmasının ardından Kulüp danışmanı Doç.Dr.Tuba Günel kulüp danışmanı olarak hedefinin, gençlerin etik değerlerine sahip çıkmalarına katkıda bulunmak ve onların kulübe üye olup sosyal paylaşımlarda bulunurlarken birbirlerine saygı duymayı da öğrenmek ve öğretmek fikriyle hareket etmeleri için yol göstermek olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Tuba Günel’den sonra konuşmasına başlayan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasında etik kavramının kökeninden ve insanlık tarihinin başlangıcından beri toplumlar için ne denli önemli bir olgu olduğundan söz etti. Etik kazanımların akademik, sosyal, iş ve ticari çevrelerde refah seviyesi yüksek bir şekilde çalışabilmek ve adil olabilmek adına oldukça belirleyici bir kavram olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat, etik eğitimin bireylere çocukluk çağından itibaren verilmesi ve bireylerin toplum için yararlı olabilme düşüncesine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Vicdani ve sosyal sorumlulukların bireyler olarak farkına varılması gerektiğinin ve bunun da ancak etik eğitimden geçtiğini belirten ve bu bağlamda kurulmuş bir kulüp olan İÜ Fen Etik Kulübu’nün kendisiniçok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını belirtti. İÜ Fenetik Kulübü’nden beklentilerinin, insanları etik değerler konusunda aydınlatmak ve düşündürmek ayrıca etik gibi bir kavramın öneminin kavratılması yönünde olduğunu belirtikten sonra sözlerine etik değerlerin toplum için öneminden bahsederek son verdi.

2.Etik Çalıştayı’nın  konuşmacılardan biri olan Doç. Dr. Tuba GÜNEL “Etik Eğitimi Gerekli mi ?” isimli konuşmasında, Etik kavramının ne ifade ettiğinden başlayarak yüksek öğretimde etik eğitimi verilmesi gerektiği üstünde durdu. Ayrıca bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili uyulması gereken bir takım etik ve bilimsel ölçütlerin olduğu ve bunların zamana, değişen şartlara, toplumsal ihtiyaca ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.  Konuşmasının sonunda çalıştaya katılan Yüksek Lisans öğrencilerine söz hakki verdi. GÜNEL’in öğrencileride Yüksek Lisans sırasında aldıkları BİYOETİK dersinin içeriğinden bahsederek, Etik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

TFF Futbol Geliştirme Direktörü Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR “Spor ve Sporcu Sağlığında Etik” isimli konuşmasında ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen spor müsabakalarında doping ilaçlarının nasıl kullanıldığından bahseden BAYRAKTAR, Dünya piyasasına yön veren büyük şirketlerin, doping pazarında güçlü bir şekilde var olabilmek ve rekabet edebilmek için uyguladıklarını stratejileri ve piyasaya doping ilaçlarının nasıl sürüldüğünü de katılımcılara aktardı. Spor sektöründe harcanan paralardan bahsederken , spora harcanan paralar bir devlet olsa dünyada 5. sıradada olacağını söyledi. Prof. Dr.  Bülent BAYRAKTAR zaman zaman katılımcıları güldürerek zaman zaman da derin düşüncelere iterek, büyük devletlerin başarılarını olimpiyatlarda aldıkları başarılarla ölçtüğünü dinleyicilere aktararak konuşmasına son verdi.

 

Çalıştay’ın bir diğer davetli konuşmacısı İÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESİN, ‘ Etik ve Çok Yönlü Bakış ‘ isimli konuşmasına toplumun ve bilim insanlarının bilime bakış açısı ile açtı. Konuşmasının devamında ülkeler genelinde yapılan bilimsel çalışmalardan bahsederek ve bu çalışmaların etik olmayan yönlerine değindi. Prof. Dr. ÜRESİN, konuşmasını bilimsel çalışmalar yapılırken kullanılan deneklerin nasıl seçildiği üzerinde yoğunlaştırdı, bazı ülkelerde yüksek paralar karşısında insanların denek olmayı kabul ettiği gibi çarpıcı örnekler vererek dinleyicileri kendisine hayran bırakan ÜRESİN konuşmasını klinik araştırmalarda dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ile sonlandırdı.

Konuşmacıların sunumlarından sonra devam eden çalıştayda gelen katılımcıların etik konusundaki soruları cevaplandırıldı. Çalıştay sonunda konuşmacılara sunumları için teşekkür edildi. Katılımcılara sertifikalar dağıtıldıktan sonra 2. Etik çalıştayı ikramlarla sona erdi.

İÜ Fen Fakültesi bünyesinde 2 Haziran 2014’te kurulan İÜ FenEtik Kulubünün etkinliği olan 2. Etik Çalıştayı İÜ Fen Fakültesi Kurul odasında, 10 Mayıs 2016 tarihinde, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti.

25/05/2016
931 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

PK 34134, Vezneciler/İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00