Akredistasyon

Fakültemiz bölümlerinin tamamı FEDEK tarafından akredite edilmiştir.

Akreditasyon : Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemidir.

Akreditasyonun Faydaları:

 • Akademik faaliyetlerde kalite güvencesinin belgelenmesi,
 • Eğitim-öğretim programlarının uluslararası normlara göre planlanması,
 • Akademisyen ve idari çalışanların kurumlarıyla gurur duymalarının sağlanması,
 • Öğrencilerde aidiyet duygusunun yükselmesi,
 • Programları sürekli gözetleyen bir üçüncü gözün ortaya çıkması,
 • Akademik ve idari personelde bir otokontrol mekanizmasının yaratılmasıdır.

Akreditasyon Süreci:

Bölümlerimizin eğitim-öğretim bakımından akredite edilmeleri için başlanan çalışmalara özdeğerlendirme raporlarının hazırlıklarıyla devam edilmektedir.
Özdeğerlendirme raporlarımız FEDEK ölçütlerine göre Fakülte Akreditasyon Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. 2009 yılında kurulan FEDEK, ülkemizde temel bilimler alanında öğretim programlarını değerlendiren ve YÖK tarafından resmen kabul edilen yegane ulusal kuruluştur.

FEDEK Değerlendirme Ölçütleri için tıklayınız

FEDEK tarafından akredite edilmiş programlar için tıklayınız

  • Prof. Dr. Yeşim Öktem (Komisyon Başkanı-Dekan)
  • Prof. Dr. Elif Akalın (Komisyon Bşk. Yar. – Dekan Yardımcısı)
  • Doç. Dr. Ertan Güdekli (Komisyon Bşk. Yar. -Dekan Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Tansel Ak (Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Selçuk Bilir (Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Mahmut Çalışkan (Biyoloji Bölümü Temsilcisi)
  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Rıfkı Topçul (Biyoloji Bölümü Temsilcisi)
  • Dr. Öğretim Üyesi Nazmiye Özlem Şanlı (Biyoloji Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Baki Akkuş (Fizik Bölümü Temsilcisi)
  • Doç. Dr. Feyza Güzelçimen (Fizik Bölümü Temsilcisi)
  • Dr. Öğretim Üyesi Barış Kınacı (Fizik Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu (Matematik Bölümü Temsilcisi)
  • Doç. Dr. Gülcan Kekeç (Matematik Bölümü Temsilcisi)
  • Dr. Öğretim Üyesi Beran Pirinççi (Matematik Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Nazlı Arda (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Temsilcisi)
  • Prof. Dr. Ercan Arıcan (Moleküler Biyoloji  ve Genetik Bölümü Temsilcisi)
  • Dr. Öğretim Üyesi Semian Karaer Uzuner (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Temsilcisi)

Not: Bölümlerde yürüten akreditasyon çalışmalarına katkı sağlayan öğretim üye ve elemanlarına teşekkür ederiz.

29.12.2016

İlgili tarihte Fakülte Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıda fakültemiz akademik personeline akreditasyon konusunda bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ ve Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif AKALIN’a yaptıkları sunumlar için teşekkür ederiz.

    24.06.2016
İlgili tarihte Fakültemiz Akreditayon Komisyonu bir toplantı düzenlemiş ve Fakültemiz Dekan Yardımcı Prof. Dr. Elif AKALIN bir sunum yapmıştır.

Başta sunumu için Prof. Dr. Elif AKLAIN’a ve katkıları için komisyon üyelerimize teşekkür ederiz.