Kalite

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kalite Kurulu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2016 yılında kurulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığının görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Kurulunun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Fakültenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
 • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
 • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

 • Prof. Dr. Yeşim Öktem (Kurul Başkanı – Dekan)
 • Prof. Dr. Elif Akalın (Kurul Başkan Yardımcısı – Dekan Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş (Kalite Temsilcisi -Fizik Bölümü Temsilcisi)
 • Mehmet Dilmaç (Fakülte Sekreteri)
 • Prof. Dr. Selçuk Bilir (Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Temsilcisi)
 • Doç. Dr. B. Pelin Arda Pirinççi (Biyoloji Bölümü Temsilcisi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Utku Yılmaztürk (Matematik Bölümü Temsilcisi)
 • Selma Aksoy (Personel İşleri – Özlük Yazı İşleri Temsilcisi)
 • Fahri Çolak (Mali Büro Temsilcisi)
 • Oya Öztürk (Ayniyat Bürosu Temsilcisi)
 • Fatma Kıymetli (Öğrenci Bürosu Elemanı)


29.12.2016 tarihli Fakülte Kurul Toplantısı’nda fakültemiz akademik personeline akreditasyon ve kalite konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ ve Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elik AKALIN’a yaptıkları sunumlar için teşekkür ederiz.

IMG_2004

IMG_2006

IMG_2045