Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda özetlenmiş olan kurallar yalnızca kayıt döneminin sorunsuz geçmesi için öğrencilerimizi bilgilendirmeye yönelik olup, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. 

İlgili yönetmeliğe http://ogrenci.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonetmelikler adresinden erişilebilir.


1. 2013 ÖNCESİ KAYITLI SON SINIFA GELMİŞ VE AGNOSU 1,80 VE ÜZERİ OLAN ÖĞRENCİLER BAŞARISIZ OLDUKLARI TÜM DERSLERLE BİRLİKTE İLGİLİ YARIYILIN BİR ÜST YENİ DÖNEMİNİN DERSLERİNİ ALABİLİRLER.

2012 KAYIT YILI İTİBARİ İLE ÖĞRENCİLER TOPLAM EN AZ 240 AKTS’lik (BÖLÜMLER ARASINDA AKTS DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR.) DERS ALARAK MEZUN OLABİLİRLER, BU NEDENLE DÖNEM BAŞI EN AZ 30 AKTS’LİK DERS ALMALIDIRLAR

2. DÖNEMİ İLK DEFA ALAN ÖĞRENCİLERİN BİR DÖNEMDE ALABİLECEĞİ AZAMİ AKTS TOPLAMI, ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİN TOPLAM AKTS’NİN %50 FAZLASINI GEÇEMEZ. BİR DÖNEMDE ALINMASI ZORUNLU VE SEÇMELİ AKTS AZAMİ AKTS TOPLAMI OLAN 45 AKTS’LİK (TEKRAR EDİLEN ve YENİ DÖNEMİN AKTS TOPLAMI) DERS ALINABİLİR.

3. YENİ ALINACAK DÖNEMDE SEÇMELİ DERSLER (GÜZEL SANATLAR I VE GÜZEL SANATLAR II DAHİL) EN AZ 30 AKTS’LİK (BÖLÜMLER ARASINDA AKTS DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR ALTTAN ALINAN DERSLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK 45 AKTS SINIRI AŞILMADIĞI SÜRECE) DERS ALINMALIDIR.

4. ÖNCELİKLE BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERİN ALINMALIDIR.

5. AGNO’SU 1,80 OLAN ÖĞRENCİLERİN ALMAK İSTEDİKLERİ AYNI YARIYILA AİT (30 AKTS ÜZERİNDE ÇIKMASI HALİNDE) DERSLERDEN MEZUNİYETİN TOPLAM AKTS’NİN %10 FAZLASINI GEÇMEMEK ŞARTI İLE SEÇEBİLİR.(DERS SEÇEBİLMEK İÇİN DİLEKÇE İLE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

6. AGNO’SU 1.80’DEN KÜÇÜK OLAN ÖĞRENCİLER YENİ ZORUNLU DERS ALAMAZ, ANCAK BİR ÜST DÖNEMDEN SEÇMELİ DERS ALABİLİRLER. DAHA ÖNCE BAŞARISIZ YA DA KOŞULLU BAŞARILI OLDUKLARI DERSLERDEN, İÇİNDE BULUNDUKLARI DÖNEMDE AÇILANLARDAN (FF) VE (FD) HARF NOTU ALDIKLARI DERSLERİ ZORUNLU OLARAK, (DD) VE (DC) HARF NOTU ALDIKLARI DERSLERİ İSTERLERSE TEKRARLARLAR (YÖNETMELİK MADDE 23 (2)).

7. AGNO’SU 1.80’ VE 1,80’DEN BÜYÜK OLAN ÖĞRENCİLER YENİ DÖNEMİN ZORUNLU DERSLERİNİ ve BELİRTİLEN AKTS’Yİ TAMAMLAMAK İÇİN İLGİLİ DÖNEMİN SEÇMELİ DERSLERİNİ ALIRLAR.

8. AGNO’SU 1.80 VE 1.80’DEN BÜYÜK OLAN ÖĞRENCİLER, BİR ÜST DÖNEMİN DERSLERİNİ VE ALTTAN KALAN VE/VEYA KOŞULLU GEÇTİKLERİ DERSLERİ ALABİLİRLER. İKİ ya da DAHA FAZLA DÖNEMİN DERSLERİNİ BİR ARADA ALAMAZLAR (ÖRNEĞİN: GEÇEN YIL III. DÖNEMDEN DERS ALMIŞSA, BU YILIN GÜZ DÖNEMİNDE BİR ÜST DÖNEM OLAN V. DÖNEMDEN YENİ DERSLERİ ve VARSA ALT DÖNEM OLAN III. DÖNEMDEN BAŞARISIZ ya da KOŞULLU GEÇİLEN DERSLERİNİ ALABİLİRLER) (YÖNETMELİK MADDE 23 (3))

9. AGNO’SU 3.00 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLER KENDİ ÖĞRENİM DALI İLE İLGİLİ ÖĞRETİM PLANININ ÖNGÖRDÜĞÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİN YANI SIRA, DANIŞMANIN TEKLİFİ, VARSA BÖLÜM BAŞKANININ ÖNERİSİ VE İLGİLİ BİRİM YÖNETİM KURULLARININ KARARI İLE ÜNİVERSİTEYE BAĞLI HERHANGİ BİR ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN DERSİ/DERSLERİ DE ALABİLİR (YÖNETMELİK MADDE 16 (4)).


10. EN AZ İKİ YARIYIL SONUNDA AGNO’SU 3.50 VE ÜSTÜNDE OLAN ÖĞRENCİLER GEÇTİKLERİ SINIFIN DERSLERİNİN YANINDA ÖN ŞARTLI VEYA BAĞLANTILI ŞARTLI OLMAYAN BİR ÜST SINIF DERS/DERSLERİNİ DE ALABİLİR. BUNUN İÇİN ÖĞRENCİNİN GELMİŞ OLDUĞU SINIFA KADAR OLAN BÜTÜN DERSLERİNİ ALMIŞ VE BAŞARISIZ DERSİ OLMAMASI GEREKİR. ÜSTTEN ALINAN DERSLER İLE BERABER ALINAN TOPLAM KREDİ MİKTARI İLGİLİ DÖNEMDE 45 AKTS’DEN FAZLA OLAMAZ.

11. MÜFREDATTAKİ DERSLERDE DEĞİŞİK OLMASI (DERSİN KALDIRILMASI, KREDİSİ YA DA AKTS’NİN DEĞİŞMESİ, DÖNEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ VB.) DURUMUNDA İLGİLİ DERSİ ÖNCEDEN ALMIŞ VE BAŞARISIZ YA DA KOŞULLU GEÇMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN İLGİLİ BÖLÜM KURULUNUN İNTİBAK KARARLARI UYGULANIR. İNTİBAK KARARLARINA UYGUN OLARAK DERS SEÇİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE DİKKAT EDİNİZ.

12.ÖĞRENCİ SEÇMELİ DERSLERİ SEÇERKEN HER DÖNEM İÇİN BELİRTİLEN AKTS ALT LİMİTİNİ TAMAMLAMALIDIR. BELİRTİLENDEN DAHA FAZLA AKTS’LİK SEÇMELİ DERS ALINMASI ÖĞRENCİNİN İSTEĞİNE BAĞLIDIR.

13. SEÇİLEN DERS/DERSLER KAYIT DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA İPTAL EDİLEMEZ.

14. ÖĞRENCİ SEÇTİĞİ SEÇMELİ DERSTEN BAŞARILI OLMAZSA DERSİ GELECEK YIL TEKRAR ALIR ya da EŞ AYNI DÖNEMDEKİ EŞ BAŞKA BİR SEÇMELİ DERS İLE DEĞİŞTİREBİLİR.(SİSTEMDE YERİNE KISMININ TIKLANARAK YAPILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.)

15. ÖĞRENCİLER DERS PROGRAMINI DİKKATE ALARAK DERS SEÇİMLERİNİ YAPMALIDIRLAR. DERS ÇAKIŞMALARININ OLMASI DERSİ İLK KEZ ALACAKLAR İÇİN DEVAMSIZLIK SORUNUNU ORTAYA ÇIKARACAĞINDAN ÖĞRENCİLERİN BU KONUYA GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU DURUM ÇİFT ANADAL / YAN DAL YAPAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR.

16. KAYIT DÖNEMİ VE EKLE/KALDIR HAFTASI BİTENE KADAR ÖĞRENCİLER OTOMASYON SİSTEMİNİ DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMEK VE DANIŞMANI İLE İLETİŞİM İÇİNDE OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

17. KAYIT DÖNEMİ VE EKLE/KALDIR HAFTASI BİTENE KADAR DANIŞMANLARIN OTOMASYON SİSTEMİNİ DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMELERİ ve ÖĞRENCİLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMELERİ KAYIT DÖNEMİNİN SORUNSUZ GEÇMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

18. KAYIT DÖNEMİ VE EKLE/KALDIR HAFTASI BİTTİKTEN SONRA ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

19. KAYIT DÖNEMİ VE EKLE/KALDIR HAFTASI BİTTİKTEN SONRA, DANIŞMAN HATASI NEDENİYLE YANLIŞ SEÇİM YAPILMASI DURUMUNDA, DANIŞMANIN YAZILI OLARAK DURUMU ÖĞRENCİ BÜROSUNA BİLDİRMESİ GEREKLİDİR. DANIŞMANDAN GELEN DÜZELTME İSTEĞİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLECEKTİR.

20. (BİYOLOJİ VE FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) a-SEÇİLEN KÜMEDERSLERİ BAŞKA BİR KÜMENİN DERSİ İLE DEĞİŞTİRİLEMEZ VE YERİNE ALINAMAZ

b-(BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN)7. YARIYILDA KÜME SEÇİLMEDEN 8. YARIYILDAN ZORUNLU KÜME DERSİ ALINAMAZ.

c-3. SINIFIN SONUNDA 1.80’İN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİLER SEÇTİKLERİ SEÇMELİ KÜME DERSLERİNİ 1.80’İN ÜZERİNE ÇIKTIKLARINDA BAŞKA BİR KÜME VE SEÇMELİ DERS İLE DEĞİŞTİREMEZLER.


21. (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 4. VE 6. YARIYILLARDA OLAN SEÇMELİ STAJ I VE STAJ II DERSLERİNİN BAŞKA BİR SEÇMELİ DERS İLE DEĞİŞTİRELEMEYECEĞİNDEN ALINDIĞI TAKDİRDE VERİLMESİ ZORUNLUDUR. SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE 7. YARIYILDA EN AZ 17 AKTS SEÇMELİ 8. YARIYILDA EN AZ 20 AKTS ALMASI GEREKMEKTEDİR

22.MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ OLAN AKTS TOPLAMININ %30’UNA GELECEK ŞEKİLDE ZORUNLU VE SEÇMELİ OLAN İNGİLİZCE DERSLERDEN MUTLAKA ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

23.MÜFREDAT KURALLARINA MUTLAKA RİAYET EDİLMESİ GEREKMETE OLUP, AKSİ TAKDİRDE MEZUNYET İÇİN GEREKLİ AKTS ALINMIŞ OLSA DAHİ MEZUN OLUNAMAZ


Yönetmelikte kredi ya da eş kredi yükü olarak kullanılan terimleri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olarak dikkate alınız.


Sunumu indirmek için lütfen tıklayınız.

Üniversitemize kayıt yaptırmış veya yaptıracak olan yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni için İl Göç İdaresine giderken beraberlerinde götürmesi ya da posta yolu ile göndermeleri gereken zorunlu evrak listesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Öğrenci İkamet Grup Başkanlığından alınan 10.08.2015 tarihli e-posta üzerine güncellenmiş olup, güncellenen bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

İkamet izni için İl Göç İdaresine giderken beraberlerinde götürmesi zorunlu evrak listesi aşağıdadır.
*İkamet uzatma başvurusu yapacak olan öğrenciler ikameti bitmeden randevu alıp aşağıda belirtilen evrakı posta yolu ile randevu çıktısında yazan adrese göndermelidir. Kişinin İl Göç İdaresine gitmesine gerek yoktur.

1- Pasaport aslı ve fotokopisi (pasaportta ülkeye girdiği son tarihin fotokopisi de gerekir) vizeyle ülkeye giriş yapan kişi vizesinin fotokopisini de çekmelidir.

2- Sağlık sigortası (eğitim sürelerini kapsamak zorundadır) ve sigorta tebliği Sigorta tebliğine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

3- Yeni tarihli öğrenci belgesi. Öğrenci belgesi imzalı/kaşeli olmak zorundadır. Öğrenci belgesinde eğitim göreceği süreler açıkça yazmak zorundadır.

4- Adli sicil belgesi (adliyeden alınması zorunludur)

5- Gelir beyanı. Gelir beyanına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

6- Daha önceden öğrenci ikameti veya başka bir ikamet alan öğrencinin, eski ikamet izni fotokopisi (eğer bu oturma izni elinde değilse, daha önceden oturma izni aldığını işlemler sırasında bildirmesi gerekir)

7-Yabancı öğrencinin pasaportunda isim-soyisim ayrımı yok ise, yani full name yazıyorsa kendi konsolosluğundan isim denklik belgesi getirmek zorundadır.

8-Yabancı öğrencinin 18 yaşından küçük olması durumunda anne – babasının Türkiye’de okumasına izin verdiğine dair yazı ve bunun Türkçe tercümesi

9- 55 TL ikamet kart bedeli ödemesi (istediği vergi dairesine ödeyip dekontun aslı ve fotokopisi ile gelmek zorundadır.

10- Ülkeye vize ile giriş yapan öğrencilerden, (öğrenim vizesi-veya e- vize v.b. ) vize harç bedeli alınmaz. Ancak ülkeye vizesiz giriş hakkı olan öğrencilerin ikamet alabilmesi için vize harç bedelini istediği vergi dairesine ödeyip dekontun aslı ve fotokopisi ile İl Göç İdaresine gitmek zorundadır, vize harç bedeli tüm öğrenciler için aynı olup 353,10 TL’dir. Öğrenci ikameti olarak düzenlenen ikametlerde vize harcı alınmaz (lisans-yüksek lisans – doktora – erasmus vb.). Ancak, öğrenci kategorisine girip de öğrenci ikameti almayıp kısa dönem alanlardan vize harcı alınır (Türkçe kursu vb.)

11- Bu evrakları eksik getiren veya getirmeyen kişi bir dahaki geldiğinde sıra numarası alamayacağı için o güne randevusu olan öğrencilerin işlemlerinin bitmesini beklemek zorundadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1- İkamet izni en fazla pasaport bitim tarihinden 2 ay öncesine kadar verilebilir. Mesela pasaport bitim tarihine 3 ay kalmış ise en fazla 1 aylık ikamet alabilir. Dolayısı ile pasaportun uzatılarak İl Göç İdaresine gidilmesi gerekir.
2- İkametini uzatmak isteyen kişi ikameti bitmeden 2 ay öncesinden randevu almaya başlamalıdır. Şayet ikamet izni bitmiş ise ikamet izin bitim tarihinden itibaren en fazla 10 gün içerisinde randevu aldığı takdirde (cezalı olarak) işleme alınır, 11. gün alınan randevu geçersizdir ve ikamet alabilmesi için giriş çıkış yapması gerekmektedir. Aynı durum mezun olan öğrencileriniz için de geçerlidir.

1-KAYBIN HERHANGİ BİR GAZETEDE İLAN EDİLMESİ

(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR.)

2-AŞAĞIDA BELİRTİLEN DİLEKÇE YAZILACAKTIR.

(KAYIP, ÇİP ARIZASI VE YIPRANMIŞ KİMLİKLER İÇİN)

3-SİSTEMDEKİ RESİMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN (NUMARASI ADI SOYADI. T.C. KİMLİK NO VE BABA ADI) 1 ADET RESMİ DİLEKÇELERİNE EKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

4-20 TL. KİMLİK ÜCRETİNİN (KAYIP, KIRIK VE DEFORME OLANLAR DAHİL) HALK BANKASININ HER HANGİ BİR ŞUBESİNDEN 

IBAN:TR54 0001 2009 8200 0006 2002 22 veya HESAP NO:06200222 NOLU HESABA YATIRARAK DEKONT ALINMASI (AÇIKLAMAYA MUTLAKA ÖĞRENCİ ADI SOYADI İLE T.C.KİMLİK NUMARASI VE KİMLİK DİYE YAZILACAK.)

4-İLK DÖRT MADDEDEKİ BELGELERLE BİRLİKTE ÖĞRENCİ BÜROSUNA MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Öğrencilerimizin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve ilgi duydukları “bireysel ve takım sporları” dallarında faaliyette bulunabilmeleri için Fen Fakültesi Spor Takımlarımız bulunmaktadır. 

Fakülte takımlarımız, İstanbul Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği ve fakülteler arası turnuvaların yapıldığı Spor Şölenine katılmaktadır. Turnuvalar futbol, basketbol, voleybol, rafting, dragon bot, masa tenisi, satranç, bilek güreşi gibi dallarında takım halinde, badminton, tenis, kros dallarında ise bireysel olarak yapılmaktadır. 

İlgili ve yetenekli öğrencilerimizi spor takımlarımıza katılmaya davet ediyoruz. Fakülte Takımlarımızda yer almak veya bireysel branşlarda Fakültemizi temsil etmek için Fakültemiz Spor Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Özkan Değer ile ozkandeger@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz ya da Fen Fakültesi Sporcu Ön Kayıt Formu 'nu doldurabilirsiniz:


Ayrıca Fakülte Takımlarımıza ait aşağıdaki sosyal medya sayfalarını beğenerek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz: