2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Müracaatları 24 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştırFakültemiz Muhtelif Programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Müracaatları 24 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Almalarına Dair Esaslarında Belirtilen Ders Alma Koşulları:

- Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almayı talep eden öğrencilerin ders alacağı Üniversiteler,  ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

- Ders almayı talep eden öğrencilerin talepleri, ilgili birim Yönetim Kurulunda değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde onaylanır.

- Alınan derslerin Ulusal ya da AKTS kredilerinin Biriminizde okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olması gerekmektedir.

Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olması gerekmektedir.

- Alınacak dersler Bir Yaz Döneminde en fazla 10 krediyi (Ulusal) geçemez. Bir Öğrenci, Eğitimi süresince Yaz Okulundan toplamda en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.

- Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan FF, FD dersi/dersleri olan Öğrenciler başka Üniversitelerin Yaz Okullarından bu dersi/dersleri alabilir.

- Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı dersi/dersleri bulunan Öğrenciler başka Üniversitelerin Yaz Okullarından bu dersi/dersleri alabilir.

Alt Yarıyıllardan veya bulunduğu Yarıyıldan koşullu başarılı, DD-DC, harf notuna sahip Öğrenciler Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından notlarını yükseltmek amacıyla bu dersi/dersleri alabilir.


Öğrenciler Yaz Okulundan alacakları derslerin içeriklerini ve kredilerini dersi alacakları Fakülteye onaylatarak, yaz okulu başvuru formu ile birlikte Öğrenci Büromuza şahsen ya da faks (0 212 4555766)  ile Müracaat edeceklerdir.  

NOT: Yaz Okulu Müracaatlarında Öğrencilerin Fakültemizden Dersin Uygunluğu Verilmeden Kesinlikle Ücret Yatırmamaları Gerekmektedir.  


YAZ OKULU BAŞVURU FORMUNU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ