3 (üç) Ders Sınavı

Fakültemiz muhtelif programlarında kayıtlı bulunan ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezuniyetlerine en çok 3 (üç) dersi kalan öğrenciler için Üç Ders sınavı yapılmasına 10.01.2019 günlü Fakülte Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.


Başvuru Tarihi: 28-29-30-31 Ocak 2019

Sınav Tarihi : 05-06-07 Şubat 2019