Bahar Yarıyılı Sonu Bitirme-Telafi Sınavları Hakkında

22 Haziran - 3 Temmuz 2020 Tarihleri arasında İÜÖYS üzerinden  açık uçlu soru yöntemi ile yapılacak yarıyıl sonu bitirme sınavlarında yaşanabilecek herhangi bir teknik sorun (internet, elektrik kesintisi vb.) sebebi ile sınava giremeyen öğrenciler yaşadıkları teknik sorunu, ilgili sınavın bitiş saatinden itibaren en geç 48 saat içerisinde kendilerine açılmış olan  "Mazeret Bildirimi" sekmesinden İÜÖYS'ye bildireceklerdir. Bildirilen teknik gerekçeler incelenip değerlendirilecek ve Yarıyıl Sonu Bitirme-Telafi Sınav hakkı kazanan öğrenciler fakültemiz web sayfasından duyurulacaktır. Yarıyıl Sonu Bitirme - Telafi Sınavları, web sayfamızdan ilan edilecek programa göre 6 Temmuz - 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu Bitirme ve Yarıyıl Sonu Bitirme-Telafi Sınavlarının notları en geç 20 Temmuz 2020 tarihinde AKSİS'e girilecektir. 


Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Fen Fakültesi Dekanlığı