Mezuniyet için 3 Ders Sınavı tarihleri

Fakültemiz Muhtelif Programlarında kayıtlı bulunan ve mezuniyetlerine en çok 3 (üç) dersi kalan öğrenciler için "Üç Ders Sınavı"

Başvuru Tarihi:    01 - 02 - 03 - 04 Temmuz 2019
Sınav Tarihi:    10 - 11 - 12 Temmuz 2019