Öğrenci Kulüpleri Güncelleme ve Faaliyet Raporları

Fakültemiz öğrenci kulüplerinin 2019 - 2020 öğretim yılında görev yapacak kulüp yönetim kurulu ve kulüp üyelerine ait güncellenmiş evrakların bir dosya halinde (kulüp eski ve yeni üyelerinin yakın tarihli disiplin suçu yoktur yazısı içeren öğrenci belgeleri ve tüm üyelerin TC Kimlik numaraları, adı, soyadı, fakültesi, e-posta adresleri ve cep telefon numaralarını içeren kulüp listesi), kulüplerin 2018 - 2019 yılı faaliyetlerini içeren faaliyet dosyasını ve ayrıca FAALİYET GÖRSELLERİNİ dijital olarak (flash disc/CD) (faaliyet ismi, tarihi, katılımcı sayısını gösterir şekilde) 8 Kasım 2018 tarihine kadar ÖKM Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kulüp danışman hocalarının bu öğretim döneminde de devam edip etmeyeceğinin bildirilmesi; değiştiyse yeni danışmanın bilgilerinin ve atanma yazısının ÖKM'ye gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Doldurulacak formlar sks.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci-kultur-merkezi adresinde
bulunmaktadır.