Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihleri


Fakültemiz muhtelif programlarına kayıtlı bulunan ve mezuniyetlerine en fazla 3 dersi kalan öğrenciler için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı "Üç Ders Sınavı" İÜÖYS üzerinden açık uçlu soru yöntemi ile yapılacaktır.

Müracaat için; imzalı başvuru formu elden, e-mail (fenogr@istanbul.edu.tr) veya faks (0212 455 57 66) ile öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir.

Üç ders sınav programı, 28 Ağustos 2020 tarihinde fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır. 

 

          Müracaat Tarihleri:                                   Sınav Tarihleri:  

        24-25-26 Ağustos 2020                            31 Ağustos-1-2 Eylül 2020   


ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU FORMU