Matematik Bölüm Seminerleri : "Çekirdeği neredeyse sabit noktasız olan Frobenius otomorfi grupları"

Konu : Çekirdeği neredeyse sabit noktasız olan Frobenius otomorfi grupları
Konuşmacı : İsmail Ş. Güloğlu
Tarih: 12.02.2020
Saat: 15:00
Yer: Matematik Bölümü D-II

Özet: Çekirdeği F komplemanı H olan sonlu bir Frobenius grubu A=FH, sonlu bir G grubu üzerinde otomorfizmalarla etki ediyorsa, Khukhro ve arkadaşları CG(F)=1 olması halinde G nin nilpotent uzunluğu ile CG(H) nın nilpotent uzunluğunun aynı olduğunu ve CG(F)=1 koşulundan vaz geçilir bunun yerine CG(H) nın nilpotent olduğu kabul edilirse G nin maksimal nilpotent normal alt grubunun G deki indeksinin sadece CG(F) ve F nin mertebelerine bağlı bir fonksiyon ile sınırlı olduğunu göstermişlerdi. Bu konuşmada sunacağımız sonuç bu bahsedilen ikinci sonucu CG(H) nın nilpotent olduğu kabulünü kaldırarak genellemektedir.

Not: Bu konuşma G.Ercan ile ortak yürütülen ve Journal of Algebra 521 (2019) 384–389 adresinde yayınlamış olan bir sonucun ispatı hakkında olacaktır. Buna benzer bir konuşma daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılan bir toplantı da sunulmuştur.


Yaklaşan Etkinlikler

Konum