Seminer : "Kaotik Evren Teorisi"

Konu : Kaotik Evren Teorisi
Konuşmacı : Prof. Dr. Ekrem AYDINER
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Saat : 14:00
Yer : Kurul Odası


Özet :
Evrenin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl evrim geçirdiği insanlık tarihinin en eski sorusudur. Modern kozmolojide Büyük-Patlama (Bing-Bang) senaryosu bu sorulara yanıt vermeye çalışır. Fakat Evrenin bir tekil noktadan ortaya çıktığını ve genişlemekte olduğunu ileri süren bu senaryo felsefi ve bilimsel olarak çok ciddi komplikasyonlara sahiptir. Bu senaryo evrenin neden tekillikten ortaya çıktığını açıklayamaz!
Fakat daha da önemlisi bu teori evrenin evrimi ve dinamiğini de açıklayamamaktadır. Örneğin; erken evren evrimi, evrenin geleceği, galaksilerin ortaya çıkışı, evrenin mikrodan makroya fraktal düzeni, evrenin büyük ölçekli organizayonel düzeni gibi çok önemli soruları yanıtsız bırakır. 

Büyük-Patlama senaryosuna alternatif olarak Kaotik Evren Teorisi önerilmiştir [1]. Kaotik Evren Teorisi evrenin dinamiğini ve evrimini tasvir eden en yalın denklemleri sunduğu gibi aynı zamanda tekillik, evrenin geleceğine ilişkin büyük çökme, büyük dağılma senaryolarını da açıklayabilmektedir. Öte yandan geniş ölçekli organizasyon, galaksilerin ortaya çıkışı gibi önemli sorulara yanıt verebilmektedir. Daha da önemlisi “büyük-patlamadan” önce ne vardı sorusuna da yanıt vererek hem fizik hem de felsefi açıdan yeni bir kavrayış ortaya koymaktadır. Kozmolojinin yeni çatı teorisi olamaya aday olan bu teori Nature - Scientific Reports dergisinde yayınlanmış olup yayınlandığı 2018 yılı içerisinde Nature dünya fizik sıralamasında ilk yüz makalede ikinci sırada yer almıştır ve teoriye ilgi giderek artmaktadır.
[1] E. Aydiner Chaotic Universe Model, Scientific Reports Article number: 721 (2018)

Kaotik Evren Teorisi
Ekrem Aydıner
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Yaklaşan Etkinlikler

seminer matematik

Matematik Bölüm Seminerleri : "Symplectic 4-Manifolds on the Noether Line and between the Noether and Half Noether Lines"

ekrem-aydıner fizik kaotik-evren-teorisi

Seminer : "Kaotik Evren Teorisi"

Konum