ÇEVRE VE ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI KURULDU

Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı bünyesinde İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen güdümlü proje ile kurulmuştur.

Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarının kuruluş amacı, araştırmalarını benzer alanlarda sürdüren birçok kurum ve laboratuvarla rekabeti sağlayacak ileri düzeyde araştırmalar yürütebilmek, konusunda iyi donanımlı gençler yetiştirebilmek, üniversitelerarası işbirliklerinin yanı sıra, uluslar arası ortak projelerin ve sanayi işbirliklerinin artırılmasını sağlamaktadır.

Laboratuvar alt yapısının yenilenmesi ve cihazlarla ilgili eğitimlerin verilmesinin ardından bilimsel çalışmalara başlanmıştır. 2012 yılı itibariyle kullanıma açılan ilk cihaz olan ICP-OES ile ulusal ve uluslar arası ortak projeler, ulusal ve uluslar arası ortaklı lisansüstü tezleri de kapsayan araştırmalar aktif olarak devam etmektedir.

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission    Spectrophotometry) ile bitki, toprak, su ve sediment örneklerindeki toplam element miktarı ppm veya ppb düzeylerinde belirlenmektedir.  Çevre kirlenmesi,  metal birikimi ve fitoremediasyona yönelik araştırmalarda büyük önem taşıyan analizler gerçekleştirilebilmektedir.  Kirlenme nedeniyle çevrede toksik değerlerde bulunan elementlerin yanı sıra tarım ve bahçecilikte önemli yer tutan bazı elementlerin eksikliğinin de saptanabilmesi mümkün olmaktadır. Yaklaşık 25 farklı element ölçümü yapılabilmektedir.

Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC) ile geniş çaplı moleküler analiz ve saflaştırmalar yapılabilmektedir. Bir sıvıda çözünmüş ayrılacak bileşenler, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile farklı etkileşmelere girerek, kolon içinde değişik hızlarda ilerler. Kolonu değişik zamanlarda terkederler ve böylece birbirlerinden ayrılırlar. Ayrılan bileşik, kolon çıkışına bağlanan uygun bir dedektörle tesbit edilip miktarıyla orantılı olarak kaydedilir. Peptid ve proteinlerin karakterizasyonu,  amino asit, vitamin gibi moleküllerin farklı sıvı fazlarda ayrılarak belirlenmesi, pestisit ve polisiklik aromatik bileşikler gibi kirleticilerin tayininde öncü teknik olarak kullanılmaktadır.

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS), ile ekstraksiyon haline getirilmiş ve gerekli fraksiyonlama işlemleri yapılmış örneklerin (bitki, toprak gibi) uygun ortam içerisine alınarak yağ asitleri gibi çeşitli kimyasal bileşikler ile miktarlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.  Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklardan yararlanarak bir karışımı oluşturan bileşiklerin birbirinden ayrılmasıdır. GC ile yapılan ayırımda, bileşiklerin kolondaki alıkonma zamanlarına (Retantion Time) göre kalitatif tayin yapılabilmektedir. Pik yüksekliği veya pik alanlarına göre de kantitatif tayin yapılmaktadır. Günümüzde kütle spektrometreleri, polipeptitlerin, proteinlerin ve diğer yüksek molekül ağırlıklı biyopolimerlerin aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

Yağ Ekstraksiyon Cihazı, bitki dokularındaki yağların elde edilmesinde ve PCB, dioksinler ile polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve organik kökenli kirleticilerin, bitki ve yetiştirme ortamları (su ve toprak) üzerine olan etkisini belirlemek üzere yapılan araştırmalarda ilk adım olan ekstraksiyon aşamasının yapılabilmesinde kullanılır.

Paralel Buharlaştırma, Vakum Pompası ve Kontrol Ünitesi, ekstraksiyonu yapılan örneklerin (bitki, su ve toprak gibi) çözücü ortamlarının uzaklaştırılmasında ve elde edilmesi istenen numunelerin kurutularak gerekli olan saklama ortamlarına alınmasında kullanılmaktadır.

Ultra saf su sistemi, tüm çalışmalarda kullanılmak üzere, amaca yönelik yeterli saflık derecesinde su üretebilecek, günümüz teknolojisine sahip deiyonize ve ultrapure su sistemidir.

Laboratuvarımızda Çevre, Ekoloji, Fizyoloji, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarını kapsayan disiplinler arası çalışmalar yürütülebilmektedir.

Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvar Olanakları:

  • PERKIN-ELMER,  ICP-OES  OPTIMA 7000 DV (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission  Spectrophotometry)
  • BERGHOF,  Speed Wave MWS – 4+ (Microwave Oven System)
  • PERKIN-ELMER,  UHPLC
  • AGILENT, GC-MS
  • SOXHLET,
  • ULTRA SAF CİHAZI

Araştırma grupları:

  • Prof. Dr. Gül Cevahir Öz
  • Doç. Dr. Gülriz Bayçu Kahyaoğlu
  • Araş. Gör. Dr. Hakan Özden
  • Uzman Araş. Gör. Istvan Csatari

Lisansüstü öğrencileri:  Tuğçe Ağba, Selin Bülbül, Seda Karadağ,  Nurbir Gevrek, Yusuf Can Gerçek, Kadir Boztaş, Nesrin Ecem, Dilara Maytalman

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı 34460 Süleymaniye / İstanbul

E-posta:  cevahirg@istanbul.edu.tr,  gbaycu@gmail.com

Telefon: 0212 455 57 00 / 26808

 

25/03/2013
2371 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00