BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE PALİNOLOJİ LABORATUVARI KURULDU

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı bünyesinde 2006 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ancak İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş güdümlü proje ile yeni aletlerin alımı 2010 yılında tamamlanarak modern bir görünüme sahip olmuştur. Laboratuvar çalışmaları 2006 yılından itibaren sürmekle birlikte proje kapsamında gelen aletler ile yeniden düzenlenerek araştırmalar ivme kazanmıştır.
Ön hazırlık odası, steril çalışmaların yapıldığı transfer odası ve ışık-sıcaklık ayarlı büyüme kabininin bulunduğu doku kültürü laboratuvarı alanında yetişmiş araştırıcılaryla benzer laboratuvarlar ile rekabet edecek düzeydedir. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarının kuruluş amaçları arasında, çeşitli bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, endemik ya da koruma altına alınan bitkiler ile bitkisel genetik kaynakların kültüre alınması gibi ülkemizin öncelikleri doğrultusunda optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu laboratuvar lisansüstü eğitimde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına, biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak alanında yeterli donanıma sahip, yeni gelişmelere uyum sağlayabilecek, nitelikli öğretim üyeleri yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan atılımın gerçekleşmesi doğrultusunda alanındaki gelişmelere, yeniliklere katkıda bulunmak ve öncülük etmek, üniversite-sanayi işbirliklerini oluşturmak için genç bilim insanlarına fırsat sunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sıkı iletişim ağları kurarak nitelikli araştırmalar yapmak, faaliyetler gerçekleştirmek stratejik amaçları arasındadır.
Bitkilerde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerden biri olan in vitro bitki doku kültürü; aseptik koşullarda, yapay besi ortamında, tüm bir bitki, hücre (meristematik hücreler ya da kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) ve organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından kontrollü çevre şartlarında yeni doku, organ, bitki ya da bitkisel ürünlerin (metabolitler) üretilmesidir. Laboratuarımızda çeşitli in vitro kültür yöntemleri test edilmekte bu suretle hızlı çoğaltım, gen kaynağı muhafazası, sekonder metabolitlerin üretimi, kaybolmakta olan türlerin korunması ve çoğaltılması zor olan türlerin üretimi gibi hedef konular üzerine yoğunlaşmıştır. Bitki Biyoteknolojisi çalışmalarında aracı bir yöntem olarak sıklıkla başvurulan in vitro kültür yöntemleri multidisipliner çalışmalara da imkan sağlamaktadır.
Bitki doku kültürü laboratuvarı ayrıca palinoloji ile ilgili yapılacak çalışmalara da olanak sağlamaktadır. Polen, çiçeklerin erkek organlarınca üretilip, döllenmede rol alarak neslin devamını sağlayan erkek cinsiyet hücreleri olup bitkiler için hayati bir rol üstlenmekle birlikte kimyasal içeriği sayesinde sağlık, ilaç, gıda, tarım ve kozmetik sektörlerinde de önemli potansiyele sahiptir. Ülkemizde satışa sunulan polenleri arı polenleri oluşturmaktadır. Laboratuvarımızda doğal ortamlarından toplanan saf polenler uygun koşullarda saklanmakta, polen preparat koleksiyonu çalışmaları devam etmektedir.

BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE PALİNOLOJİ LABORATUVAR OLANAKLARI

Laminar hava akışlı kabin
Otoklav, etüv
Sterilizatör
Orbital çalkalayıcı
Bitki büyüme dolabı

Araştırma Grubu

  • Prof.Dr. Gül Cevahir Öz
  • Doç. Dr. Aliye Aras Perk
  • Araş.Gör.Dr. Elif Yüzbaşıoğlu
  • Araş.Gör. Mevzule Yazgan

Lisansüstü öğrenciler: Müge Bozkır, Kadir Boztaş, Yusuf Can Gerçek, Tuğçe Erürker
İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı 34460 Süleymeniye / İstanbul
E-posta: cevahirg@istabul.edu.tr, aliyeperk@yahoo.com, aytamka@istanbul.edu.tr
Telefon: Telefon: 0212 455 57 00 / 26808

 

25/03/2013
5226 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00