Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı Kuruldu

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde 2008 yılında kurulmaya başlayıp aletlerin alımı 2010 yılında tamamlanmıştır. 2008 yılından itibaren aktif olarak laboratuvar çalışmaları sürmektedir.

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından toplamda 1.000.000 TL ile desteklenmiş iki araştırma projesi sonucunda kurulmuştur.

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarının kuruluş amacı, bu alanda çalışan dünyadaki benzer laboratuvarlar ile rekabet edecek düzeyde araştırmalar yapabilmek, alanında yeterli donanıma sahip insan gücü yetiştirebilmek ve ülkemizde ihtiyaç duyulan üniversite-sanayi işbirliklerini oluşturmaktır.

IR ve Raman spektroskopisi, malzemelerin kimyasal analizinde, moleküler yapıların karakterizasyonunda, atomik ve moleküler bağların tespitinde ve malzemelerin çevre ile olan etkileşimlerinde çok önemli bilgiler vermektedir. Mikro Raman spektroskopisi ile nokta analizi yapılabildiği için bu yöntemle örneklerin homojenliği de araştırılabilir. Kimyasal bileşim, atomik bağlar, kristal yapı, faz analizi ve reaksiyon mekanizmaları IR ve Raman spektroskopik teknik ile analiz edilmektedir.

Laboratuvarımızda Tıp, Arkeoloji ve Malzeme Bilimi olmak üzere üç ayrı alanda çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak kanserli ve kanserli olmayan dokuların IR ve Raman spektroskopisi yöntemi ile ayırt edilmesi, çeşitli ilaç hammaddelerinin kimyasal yapılarının saptanması, arkeolojik eserlerin pigment analizleri ve çeşitli kuantum kuyu yapıların analizi verilebilir. Tüm bu çalışmalar disiplinlerarası nitelik taşımaktadır.

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ LABORATUVAR OLANAKLARI

  • Jasco 6300 Model FT-IR Spektrometre
  • Jasco 300E Model FT-IR Spektrometre
  • Jasco NRS 3100 Model Mikro Raman Spektrometre
  • Bruker MULTIRAM Model FT-Raman Spektrometre

Araştırma Grubu

  • Prof.Dr. Ayşen E. Özel
  • Doç. Dr. Yasemin Akkaya
  • Doç. Dr. Elif Akalın
  • Doç. Dr. Kubilay Balcı
  • Yard. Doç. Dr. Serda K. Gündüz
  • Dr. Sefa Çelik

Lisansüstü öğrenciler: Yeliz Gören, Aydan Akbay, Selen Toközlü, Gözde Arslancan, Volkan Durak, Ergücan Öztürk, Tuğçe Varol, Hande Yurdatapan, Bilge Bıçak, Yasemin Şale

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul
E-posta: aozel@istabul.edu.tr, eakalin@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 455 57 00 / 15235

 

22/03/2013
3626 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00