Akademik Kadro

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

Biyoloji Bölümü

Fakülte Dekanlığı

Fakülte Dekanlığı

Fizik Bölümü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. BAKİ AKKUŞ
Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. FEYZA GÜZELÇİMEN

Matematik Bölümü

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.