Üniversite Adaylarına

Fakültemizde hazırlık sınıfı olmayıp, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü,Matematik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olmak üzere 5 adet bölüm vardır.

Bölümlerimizde öğrenciler 4 yıllık temel bilimler eğitim-öğretimi sonrasında “Astronom”, “Biyolog”, “Fizikçi”, “Matematikçi” ve “Moleküler Biyolog ve Genetikçi” unvanlarından birini alırlar. Öğrencilerimizin çift ana dal programına katılarak ikinci bir unvan alma olanakları vardır. Bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora programları İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kanalıyla yürütülür, ulusal-uluslararası uygulamalı ve teorik araştırmalar yapılması yanında kongreler ve seminerler düzenlenir.

Fakültemiz üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokulları ile diğer üniversitelere öğretim üyesi ve araç gereç desteği sağlamaktadır. Ayrıca, interaktif ortamda diğer üniversitelere eğitim-öğretim desteği vermektedir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi,
 • Sigortacılık,Bankacılık ve Bilişim Sektörleri,
 • Yüksek Lisans Eğitimi ve Akademik Kariyer,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Astronom olarak)

Biyoloji Bölümü

 • Üniversitelere ve Bakanlıklara bağlı Deniz Bilimleri ve Su Ürünleri Araştırma Enstitülerinde,
 • Su Ürünleri Bölge Müdürlüklerinde,
 • Bakanlık ve Belediyelerin çevre kuruluşlarında,
 • Tıp Fakültelerinin Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Onkoloji dallarında,
 • Tüp bebek laboratuarlarında
 • Tarım, hayvancılık, ilaç, besin sektörlerinde,
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma merkezlerinde,
 • Sağlık kurumlarındaki radyoterapi ve nükleer tıp laboratuarlarında,
 • Verimli tarımsal ve hayvansal ırkların elde edilmesi konusunda çalışan araştırma laboratuarlarında,
 • Radyoaktif çevre kirliliği ölçen laboratuarlarda,
 • Özel ve devlet kurumlarının araştırma merkezlerinde,
 • Sanayide,
 • Özel bakteriyoloji laboratuarlarında ve hastanelerde mikrobiyolojinin çeşitli uygulama alanlarında,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer,
 • Orta eğitimde ve dershanelerde öğretmen.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Biyolog olarak)

Fizik Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi,
 • ÇANAEM ve TAEK, TÜBİTAK gibi araştırma merkezlerinde araştırmacı
 • Hastanelerde Radyoloji Bölümlerinde
 • Orta Öğretimde ve dershanelerde öğretmen,
 • Firmaların kalite kontrol laboratuarlarında,
 • Fabrikaların araştırma ve geliştirme birimlerinde
 • Bunların dışındaki çeşitli Şirket ve Bankalarda memur,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur (Fizikçi olarak)

Matematik Bölümü

 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi
 • Sigortacılık, Bankacılık ve Bilişim Sektörleri
 • Yüksek Lisans Eğitimi ve akademik kariyer,
 • Kamu Kurum ve kuruluşlarında Memur (Matematikçi olarak),
 • Orta öğretim ve dershanelerde öğretmen

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 • Üniversitelerin Tıp,Eczacılık,Veteriner,Orman, Ziraat ve Fen Fakültelerinde, Araştırma Görevlisi ve Uzman,
 • Sağlık Kurumları (Tıp Fakülteleri, Hastaneler ve Araştırma Laboratuarları),
 • İlaç Fabrikalarının Araştırma ve Geliştirme Laboratuarları,
 • Kalite Kontrol Laboratuarları,
 • Besin Endüstrisi ile ilgili Fabrikalar ve diğer kurumlar,
 • Çevre Koruma ve Arıtım ile ilgili Kurumlar,
 • Zirai Araştırma Enstitüleri ve ilgili Kurumlar,
 • Hastalık tanısı ile ilgili kitleri üreten kuruluşlar,
 • Yüksek Lisans eğitimi ve akademik kariyer.