Çalışma Belgesi Talebi hk

Biriminizde görevli personelin ilgili makama verecekleri çalışma belgelerinin dilekçeye gerek kalmadan personel portal sisteminden verileceği hakkında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığından alınan 30.07.2019 tarih ve 153898 sayılı yazısı bildirilmiştir.

"Çalışma Belgesi Kullanma Kılavuzu"nu görmek için tıklayınız.