ARDEB 2019 Yılı 1. Dönem 1001 Projeleri Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projeleri kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden 7 proje destek görmüştür. Bu 7 projenin 5 tanesi Fakültemiz tarafından alınmıştır. Proje Yürütücüsü olarak projeleri kabul edilen Gülruh Albayrak, Hakan Mete Taştan, Massimiliano De Pasquale, Selçuk Bilir ve Tolga Güver'i İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı olarak başarılarından dolayı tebrik ederiz.

TÜBİTAK'ın 27.08.2019 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır.

2019 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

2019 yılı 1.döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 2.226 proje önerisinden 1.861’i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda 271 proje önerisinin desteklenmesine, 127 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 16/09/2019 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 477 panel düzenlenmiş, bu panellere 160 farklı üniversitede görev yapan 2512 panelist, 330 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2019-1 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir: