Biyoloji Bölüm Kütüphanesi

Biyoloji Bölümü’nün şu anda Vezneciler ve Süleymaniye’deki binalarında olmak üzere 2 kütüphanesi bulunmaktadır.

Süleymaniye’de bulunan İstanbul Müftülüğü bahçesi içerisindeki Botanik Binası’na ait kütüphane 1933 yılında Genel Botanik, Botanik ve Genetik kürsülerinin ortak kütüphanesi olarak kurulmuştur. Botanik ve Genetik Kürsüsü’nün kaldırılmasıyla birlikte genetikçiler Vezneciler’deki Biyoloji Binası’na taşınmışlar ve genetik ile ilgili kitaplar 1982 yılında Genel Zooloji Kürsüsü Kütüphanesi’ne aktarılmıştır.

Vezneciler binasındaki kütüphanelerden biri olan Genel Zooloji Kürsüsü kütüphanesi ise 1939 yılında kurulmuştur. Zeynep Hanım Konağı yanınca koleksiyonun bir kısmı yanmıştır. Kütüphane daha sonra Fen Fakültesi binasında , konferans salonunun karşısında dar bir odada hizmet vermiş ve 1973 yılında yapımı tamamlanan Vezneciler’deki yeni biyoloji binasında kütüphane için ayrılan geniş bir mekana taşınmıştır.

II. Zooloji Kürsüsü kapatıldıktan sonra 1988 yılında Genel Zooloji Kürsüsü Kütüphanesi’ne katılan II. Zooloji Kütüphanesi ise 1955 yılında kurulmuştur. 1973 yılına kadar Fen Fakültesi binasında hizmet veren kütüphane, 1973 yılında kürsü ile birlikte Vezneciler’deki yeni binaya taşınmıştır.

08.04.2002 tarihinde İ.Ü. Rektörlüğü tarafından alınan bir kararla bölümlere ait tüm kütüphaneler Fen Fakültesi Merkez Kütüphanesi’nde bir araya getirilmiş, 2006 yılında da Biyoloji Bölümü Kütüphanesi tekrar Süleymaniye ve Vezneciler’deki binalarına taşınmıştır.

Zooloji Binası Kitaplığı’nda yaklaşık 5000 adet kitap, 225 adet sirkülasyonu durmuş ve 50 adet sirkülasyonda olan süreli yayın bulunmaktadır. Başlıca zooloji, genetik, sitoloji ve moleküler biyoloji konulu kitaplar içeren kütüphanede, bunların dışında evrim, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, radyobiyoloji, tıp vb. konular ve çok az sayıda diğer fen bilimlerine ait (fizik, kimya vb.) konular da yer almaktadır. Kütüphanenin oturmuş olduğu 210 m^2’lik alanda araştırmacıların ihtiyacına cevap verilmekte, fotokopi hizmeti sunulmakta ve bir toplantı salonu bulunmaktadır.

Botanik Binası Kitaplığı’nda yaklaşık 2700 adet kitap, 405 adet sirkülasyonu durmuş ve 10 adet sirkülasyonda olan süreli yayın bulunmaktadır. Başlıca botanik, bitki fizyolojisi ve sitolojisi ile ilgili konular yer almaktadır. Kütüphanenin oturmuş olduğu 87 m2’lik alanda araştırmacıların kaynak ihtiyacına cevap verilmekte ve fotokopi hizmeti sunulmaktadır.

Kitaplarımızın ve dergilerimizin bilgisayara girişi “UFUK” adlı katalog programında yapılmakta, yayınlarımıza internet ortamında ulaşılabilmektedir.

Katalog Tarama : http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/default.htm

KÜTÜPHANEMİZDEN KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR :

Kütüphanemizde; İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Akademik Personeli ile Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Akademik Personeli ve öğrencileri ile diğer Üniversitelerin Akademik Personeli ve öğrencilerine hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri kitapları ödünç alarak, bölümümüz öğrencileri ile diğer öğrenciler ve bölüm dışından gelen araştırmacılar fotokopi alarak kütüphanemizden yararlanabilir.

GENEL KURALLAR :

 • Kütüphaneden yararlanmanın temel kuralı sessiz olmaktır!
 • İçeriye yiyecek ve içecekle girilmemelidir,
 • Kütüphaneye gelen öğrenci görevliye kimliğini (öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ya da ehliyet) vermek zorundadır,
 • Öğrenci, kitap ödünç verilmediği için fotokopi alarak ya da salonda oturmak suretiyle kitaplardan yararlanabilir,
 • Kütüphaneden çıkarken elinizdeki kitaplar ve çanta istendiğinde görevliye gösterilecektir,
 • Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler yenisini almak, alamıyorlarsa bedelini günlük rayiç üzerinden ödemek zorundadır,
 • Kamera, fotoğraf makinesi v.s. ile kütüphane içinde izinsiz çekim yapılmamalıdır.

YARARLANMA KOŞULLARI :

 • Öğrenciye ödünç kitap verilmez. Biyoloji Bölümü öğrencisi ya fotokopi alarak ya da salonda oturmak koşuluyla, Biyoloji Bölümü dışındaki öğrenciler kütüphaneden fotokopi alarak yararlanabilir.
 • İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Akademik Personeli 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilir.
 • Fakültemizin diğer Bölüm ile diğer Üniversitelerden 2547 sayılı yasanın 40/a maddesine göre Biyoloji Bölümü’nde ders veren öğretim üyeleri görevlendirme süreleri bitene kadar 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilirler.
 • Bölümümüzden Emekli olan öğretim üyelerimiz 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilirler.
 • Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane materyalinden fotokopi almak koşuluyla yararlanabilir, ödünç kitap ve yayın alamazlar.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, ödünç verilmez.
 • Bir öğretim üyesi bir diğer öğretim üyesi yerine ödünç kitap ve yayın alamaz.
 • Ödünç süresi dolan bir yayının, bir başka öğretim üyesi tarafından istenmesi halinde kütüphane görevlisi yayını isteme hakkına sahiptir.
 • Bir başka öğretim üyesinin ödünçte olan ayının fotokopisini istemesi halinde, kütüphane görevlisi, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 • Kayıp kitap ve yayınlar için; kaybedilen yayını alıp kütüphaneye vermek, değeri bilinmeyen kayıp kitaplar ve yayınlar için Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulacak Yayın Komisyonu tarafından rayiç bedeli tespit edilip ödenmek zorundadır. Kaybolan kitap ve yayının fotokopisi yapılıp kütüphaneye teslim edilemez.

TEZLER :

Kütüphanemizdeki tezler kütüphaneye geliş sırasına göre ayrı dolaplarda yerleştirilmiştir. Bölüm dışından gelen okurlar tezlerden kısmen fotokopi alarak yararlanabilirler.

SÜRELİ YAYINLAR :

Bölümümüzün abone olduğu süreli yayınlar ile mübadele olarak gelen süreli yayınlar sistemli bir şekilde yerleştirilmiştir. Süreli yayınlar okura ödünç verilmez, istenen makalenin fotokopisi alınabilir.

Kütüphanede bulunan süreli yayınların listesi için tıklayınız…

FOTOKOPİ :

Kütüphane materyalinin fotokopisi, Bölümümüz öğretim elemanları dışındakiler tarafından kimlik bırakmak koşuluyla alınabilir. Okur, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tezlerin tamamını fotokopi alamaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ :

Kütüphanemiz 12 ay boyunca, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PERSONEL :

Memur: Hasan BATTAL

Telefon: 0212 455 57 00 / 15482