Fakültemiz


Fen Fakültemizin web sitesine hoşgeldiniz!

Birçok tanımı yapılmış olsa da bugün bildiğimiz anlamıyla bilim, atom altı taneciklerden bir bütün olarak tüm evrene kadar doğayı tanımak, bunu yaparken elde ettiğimiz bilginin refahımızı artırması, hatta yaşamımızı anlamlandırmaya yardımcı olması için geliştirdiğimiz bir disiplindir.

Fakültemizde de yapılan temel bilim araştırmaları günlük yaşamımızda çoğu zaman hayatımıza nasıl girdiğini düşünmeden kullandığımız teknoloji, ilaç vb. birçok imkanın geliştirilmesinde son derecede önemli rol oynar. Bu sebeple, yaptığımız herhangi bir araştırmanın sonuçlarının yıllar sonra hayatımızda ne derecede önemli olabileceğini tahmin etmek güçtür. Zaten araştırmacı bunları düşünerek çalışmaz, biz bilimsel araştırmayı öncelikle bilim için, merak ettiğimiz için yaparız.  

Üniversite kurumu bir eğitim merkezi olarak açıldıktan çok uzun süre sonra, felsefi temelleri 16. yüzyılda hemen hemen tamamlanmış olmasına rağmen, ancak on dokuzuncu yüzyılda aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak da tanımlanmıştır. Üniversite kurumu yeniden yapılandıktan sonra bilimin gelişimi çok hızlanmış, eğitim faaliyeti elbette hiç bitmemiş, bilhassa temel bilim araştırmalarına ve eğitimine yeterli yatırım yapılan ülkeler Dünya’nın en güçlü ülkeleri olmuştur. Genç Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki kurucuları da bunun bilincinde oldukları için, İstanbul Üniversitesinin yeniden yapılanmasını ve onun çatısı altında Ülkemizin ilk fen fakültesinin, Fen Fakültemizin kurulmasını sağlamışlardır. Kurulduğundan bu yana sürekli olarak gelişen Fakültemiz, bugün Ülkemizin üniversite eğitiminde en çok tercih edilen, araştırma bakımından en başarılı fen fakültelerinden biridir. Eğitim programlarımız, dersliklerimiz ve araştırma birimlerimiz, araştırmadaki gelişmemiz ve bilim-toplum faaliyetlerimizle örnek fen fakültesi olmak için çalışıyoruz. 

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz üniversite öğrenimleri boyunca gördükleri dersler, uygulama çalışmaları ve kimi zaman katıldıkları araştırma projeleriyle bilimsel gelişmenin bir parçası olur, bilimsel düşünmeyi benimserler. Mezun olduklarında da bilimsel düşünme ve problem çözme yöntemlerini özümsemiş bireyler olarak, birikimlerini seçtikleri çalışma alanında kullanıp ülkemize ve insanlığın toplam kültürüne değer katarlar. 

Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi İstanbul’un en merkezi konumlarından birinde sürdürüyor, dersliklerimiz,  laboratuvarlarımız, gözlemevlerimiz, planetaryumumuz, deneyimli araştırmacı ve eğitimci kadromuz, tüm imkanlarımız ile verimli ve huzurlu bir üniversite yaşamı isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Tansel AK

Dekan

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

1933 Üniversite reformu ile birlikte kurulan Fen Fakültesi, yurt dışından davet edilen öğretim üyelerinin de katkıları ile Zeynep Hanım Konağı’nda öğretime başlamıştır. 1935 yılında Rasathane, 1936 yılında Botanik Enstitüsü binaları tamamlanmış ancak, 1942’de çıkan yangın sonucu Zeynep Hanım Konağı tamamen yanmıştır. Yeni Fakülte binasının yapımı 1952 yılında tamamlanarak öğretime açılmıştır.


  
Zeynep Hanım Konağı

1933-1942


Şu an fakülte binası
1952-

1933 Reformu’ndan önce Darülfünûn içinde öğrenim veren Astronomi, Botanik, Fizik, Jeoloji, Kimya, Matematik ve Zooloji kürsüleri, reformdan sonra çağdaş anlamda bu görevlerini sürdürmüş ve 1952 yılında da Jeofizik öğrenimi başlamıştır. 1967 yılında Kimya Bölümü, Kimya Fakültesi, 1974 yılında da Jeoloji ve Jeofizik bölümleri, Yer Bilimleri Fakültesi olarak ayrılmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fakültelerin yeniden düzenlenmesi sonucunda, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik Bölümlerinden meydana gelmiş ve 2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kurulmasıyla beş bölümden oluşan bir yapıya kavuşmuştur.VİZYONUMUZ

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, temel bilimler alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir fakülte olacaktır.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ilk Fen Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin misyonu, analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek, evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak ve bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmektir.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsel ve mesleki etik kuralları benimsemek
  • Güvenilirlik ve dürüstlük
  • Şeffaflık ve tarafsızlık
  • Yeniliklere açıklık

TANITIM MATERYALLERİ

  • Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Tanıtım Broşürü 1 | 2 
  • Planetaryum 1
  • Biyoloji Bölümü Tanıtım Broşürü 1 | 2
  • Fizik Bölümü Tanıtım Broşürü 1 | 2
  • Matematik Bölümü Tanıtım Broşürü 1 | 2
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tanıtım Broşürü 1 | 2

Fakültemizde yayınlanan bilimsel dergiler

Fakültemiz’de European Journal of Biology ve  İstanbul University Science Faculty Journal of Mathematics, Physics and Astronomy isimleri ile iki adet periyodik bilimsel dergi yayınlanmaktadır.