Sait Akpınar Kütüphanesi

2002 yılında bütün yayınları, “Fen Fakültesi Kütüphanesi”ne aktarılmış olan kütüphanemiz, 2006 tarihinde Bölüm Kütüphanesi olarak yeniden açılmıştır ancak Nisan 2009 tarihine kadar gerekli düzenlemeler yapılamadığı için hizmet verememiştir. Nisan 2009 tarihinden itibaren yapılandırılma sürecine giren kütüphanemiz, 30 Ekim 2009 tarihinde “Fizik Bölümü Sait AkpınarKütüphanesi” olarak yeniden kullanıma açılmıştır. Kütüphanemizdeki yayınlara internetten erişilebilmektedir.(http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/default.htm)

Haftaiçi 08:30 – 22:00, Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren Kütüphanemizden; Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri, Fizik Bölümü öğrencileri ile, Fakültemiz Öğretim Üyeleri, öğrencileri ve dışarıdan gelen araştırmacılar yararlanabilmektedir.

Kütüphanemizde, araştırmacıların aynı konudaki kitapları bir arada görebilmesi amacıyla “Sistematik Yerleştirme” yapılmıştır ve internet erişimi olan 10 adet bilgisayar öğrencilerin kullanımına açıktır.

KÜTÜPHANEMİZDEN KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR

Kütüphanemiz; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Akademik Personeli ile Bölümümüz lisans, lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Akademik Personeli ve öğrencileri ile diğer Üniversitelerin Akademik Personeli ve öğrencilerine hizmet vermektedir.

Öğretim Üyeleri kitapları ödünç alarak, Fakültemizin diğer bölüm öğrencileri ile bölüm dışından gelen araştırmacılar fotokopi alarak kütüphanemizden yararlanabilir. Fizik Bölümü öğrencileri, kütüphanemizin kaynaklarından yararlanarak ders çalışmak ve internet erişimi olan bilgisayarları kullanmak için salonumuzdan yararlanabilirler.

YARARLANMA KOŞULLARI

 • Öğrenciye ödünç kitap verilmez. Fizik Bölümü öğrencisi ya fotokopi alarak ya da salonda yararlanmak koşuluyla, Fizik Bölümü dışındaki öğrenciler ise kitaplarda fotokopi alarak yararlanabilir.
 • İ.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Akademik Personeli 1 ay süreli olarak 2 adet ödünç kitap alabilir.
 • Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane materyalinden fotokopi almak koşuluyla yararlanabilir, ödünç kitap ve yayın alamazlar.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, ödünç verilmez.
 • Bir öğretim üyesi bir diğer öğretim üyesi yerine ödünç kitap ve yayın alamaz.
 • Ödünç süresi dolan bir yayının, bir başka öğretim üyesi tarafından istenmesi halinde kütüphane görevlisi yayını isteme hakkına sahiptir.
 • Bir başka öğretim üyesinin ödünçte olan yayının fotokopisini istemesi halinde, kütüphane görevlisi, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 • Kayıp kitap ve yayınlar için; kaybedilen yayını alıp kütüphaneye vermek, değeri

bilinmeyen kayıp kitaplar ve yayınlar için Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulacak Yayın Komisyonu tarafından rayiç bedeli tespit edilip ödenmek zorundadır. Kaybolan kitap ve yayının fotokopisi yapılıp kütüphaneye teslim edilemez.

TEZLER

Kütüphanemizdeki tezler kütüphaneye geliş sırasına göre yerleştirilmiştir. Bölüm dışından gelen okurlar tezlerden kısmen fotokopi alarak yararlanabilirler.

SÜRELİ YAYINLAR

Süreli Yayınlar yerleri tespit edilerek Depoda Raylı Sisteme yerleştirilmiştir. Süreli yayınlar okura ödünç verilmez, istenen makalenin fotokopisi alınabilir.
Kütüphanede bulunan süreli yayınların listesi için tıklayınız…

FOTOKOPİ

Kütüphane materyalinin fotokopisi, Bölümümüz öğretim elemanları dışındakiler tarafından kimlik bırakmak koşuluyla alınabilir. Okur, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tezlerin tamamını fotokopi alamaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Kütüphanemiz 12 ay boyunca, haftaiçi 08:30 – 22:00, Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GENEL KURALLAR :

 • Kütüphaneden yararlanmanın temel kuralı sessiz olmaktır!
 • İçeriye yiyecek ve içecekle girilmemelidir,
 • Kütüphaneye gelen öğrenci görevliye kimliğini (öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ya da ehliyet) vermek zorundadır,
 • Öğrenci, kitap ödünç verilmediği için fotokopi alarak ya da salonda oturmak suretiyle kitaplardan yararlanabilir,
 • Kütüphaneden çıkarken elinizdeki kitaplar ve çanta istendiğinde görevliye gösterilecektir,
 • Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler yenisini almak, alamıyorlarsa bedelini günlük rayiç üzerinden ödemek zorundadır,
 • Kamera, fotoğraf makinesi v.s. ile kütüphane içinde izinsiz çekim yapılmamalıdır.

PERSONEL:

Memur: Oktay Keskin

Telefon: 0212 455 57 00 / 15396

E-Posta: oktaynaz_1973@hotmail.com