Bahar yarıyılı sonu bitirme sınavları hk

Sevgili öğrencilerimiz,
Bahar yarıyılı sonu bitirme sınavlarımız, 22 Haziran -3 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖYS üzerinden yapılacaktır. Fakültemiz Web sayfasında ilan edilen programa göre açık uçlu soru yöntemi ile yapılacak sınavlarınızda cevap kağıdınızı sisteme sağlıklı bir şekilde yükleyebilmeniz için sisteme sınav süresine ek olarak 15 dakikalık süre tanımlanacaktır. Aşağıdaki linkten bu konuya ilişkin yayınlanan videoya ulaşabilirsiniz.


https://www.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/bitirme-sinavlariyla-ilgili-duyuru-5A0069004D006F00430044004B005F0032005F006A0039007900700046006200610041004F003200370077003200