Hibrigen Biyoteknoloji ile Covid-19 RT-PCR kiti geliştirmiştir

İ.Ü. Biyoloji Bölümü mezunu olan ve halen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora yapan Umut Büyük’ün 2010 yılında devlet desteği ile kurmuş olduğu girişimi “Hibrigen Biyoteknoloji” Covid-19 RT-PCR kiti geliştirmiştir. Kit 70 dk gibi kısa bir sürede % 99 üzeri doğrulukla çalışmaktadır. Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı onayı almış ve yurt içi ve dışı satışları başlamıştır.